Kirurgiske engangsinstrumenter

kirurgiske engangsinstrumenter
Se de mange forskellige instrumenter i vores katalog

EE Healthcare forhandler engangsinstrumenter der er:

  • Produceret i henhold til reglerne om medicinsk udstyr
  • CE godkendte
  • Høj kvalitet
  • Et økonomisk alternativ til flergangsinstrumenter
  • Visuelt genkendelige

Engangsinstrumenter eller single use instruments, er betegnelsen for instrumenter, der kun anvendes én gang og som udgør et fornuftigt alternativ til traditionelle flergangsinstrumenter.