El-test

El-test af udligningsforbindelser

Lad EE Healthcare stå for kontrol af jeres jordingsanlæg for at sikre patienten og personalets sikkerhed i den daglige arbejdsgang. Vi udfører el-test på blandt andet opvågningsstuer, sengeafsnit, OP-stuer, intensiv- og neonatalafdelinger samt i røntgen- og scannerrum efter standarden DS/HD 60364-7-710. Disse test skal blandt andet udføres, før et rum, som er underlagt denne standard, kan få en ibrugtagningsgodkendelse.

Under testen kontrollerer vi, at jordingen er udført korrekt, samt at den overholder gældende krav og lovgivning på området. Dette tester vi med et godkendt 4-punkts modstandsmåleinstrument. Her tester vi 230V udtag, lamper, gasudtag (ilt, Oetc.), metallisteoverflader, vinduesrammer, dørkarme og gulvriste.

 Efter kontrollen modtager I et certifikat som bevis på hver udført test. 

 Kontakt os i dag for at høre nærmere og booke en el-test.