Personvægt

  • Godkendt som medicinsk udstyr ifølge 93/42/EEC
  • BMI funktion til bestemmelse af undervægt/normalvægt/overvægt
  • Let at anvende, ingen spildtid. Tryk på vægten, stil dig på den og aflæs vægten
  • Robust design til daglig brug i et professionelt miljø

Downloads

Del