Personvægt

  • Godkendt som medicinsk udstyr ifølge 93/42/EEC
  • Praktisk sekundær skærm på bagsiden af displayet, hvilket gør det let for både patient og læge/plejepersonalet at aflæse vægten
  • BMI funktion til bestemmelse af undervægt/normal vægt/overvægt

Downloads

Del