Fordele ved anvendelse af engangsinstrumenter

Tidsbesparende

Rengøring og sterilisation af kirurgiske instrumenter er en krævende proces. Det undervurderes ofte hvor mange ressourcer det kræver, og hvor mange mennesker der indgår i processen. Der er ikke kun tale om den konkrete rengøring- og  steriliseringsproces. Instrumenterne skal også tælles, kontrolleres for skader og slid og efterfølgende pakkes og distribueres.

Risikoreducerende

Der er faktisk særlige proteiner, som det ikke er muligt at eliminere med de kendte rengøringsmetoder. Fx er de abnorme proteinstrukturer prioner associeret med bl.a. vCJD (BSE) svært nedbrydelige, og eliminering kræver derfor særlige dekontamineringsmetoder. Ved den rutinemæssige sterilisering af flergangsinstrumenter er der derfor en teoretisk risiko for at transmittere prioner fra en person til en anden ved kirurgiske indgreb.

Omkostningseffektivt

For at sammenligne omkostningerne ved engangs- og flergangsinstrumenter skal indkøbsafdelingen medregne en del flere variabler end blot prisen. I et sundhedsvæsen hvor konstant effektivisering er et politisk og økonomisk krav, kan det være en rigtig god forretning, at frigøre medarbejderne til andre opgaver end rengøring og administration af flergangsinstrumenter.

Engangsinstrumenter